1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Oyun Bağımlılığı Gerçek Mi? Sonuçları Neler?

Oyun Bağımlılığı Gerçek Mi? Sonuçları Neler?

oyun bağımlılığı

Yazar olarak ben dahil pek çok kişi için video oyunları oynamak zevkli ve genellikle sosyal bir eğlence biçimidir fakat oyun bağımlılığı ile ilgili bilgimiz sınırlıdır. Video oyunları, vakit geçirmek ve sosyalleşmek için önemli bir araç olsa da; oyunlar için çok fazla zaman harcamanın olumsuz sonuçlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Çeşitli gelişimsel ve nörolojik sorunlar ile oyun oynamanın bir bağımlılık haline gelebileceği konusunda artan bir endişe vardır.

Oyun bağımlılığı üzerine yapılan 6 yıllık bir araştırmada, video oyunu oynayan bireylerin %90’ında herhangi bir şekilde zararlı veya uzun vadeli olumsuz bir sonuca rastlanmamıştır. Öte yandan önemli bir kitlenin video oyunu oynamaya bağımlı hale geldiklerini; bu bağımlılığın bireylerde zihinsel, sosyal ve davranışsal sonuçlara neden olduğu ortaya konulmuştur.

Son altı yıllık bir çalışma olan, video oyunu bağımlılığı üzerine yapılmış en uzun çalışma, oyuncuların yaklaşık% 90’ının zararlı veya uzun vadeli olumsuz sonuçlara neden olan bir şekilde oynamadığını buldu. Bununla birlikte, önemli bir azınlık video oyunlarına gerçekten bağımlı hale gelebilir ve sonuç olarak zihinsel, sosyal ve davranışsal olarak acı çekebilir.

Çalışmanın katılımcıları erken ergenlikten yetişkinliğe kadar geçen 6 yıllık süredeki 385 bireyden oluşmaktadır. Her birey altı yıl boyunca yılda bir kez birden fazla anket doldurmuştur. Bu anketler depresyon, anksiyete, saldırganlık, suçluluk, empati, prososyal davranış, utangaçlık, duyusal reaktivite, finansal stres ve sorunlu cep telefonu kullanımı değişkenlerini ölçmüştür.

Araştırma “Patoljik video oyunu” bağlamında yürütürken patolojik video oyunu; video oyunları oynamak için harcanan aşırı zaman veya oyundan ayrılma zorluğu nedeni ile bireydeki fiziksel veya mental iyi oluş halinin bozulmaması olarak tanımlanır. Gelişim Psikolojisi alanında da yayınlanan bu çalışma, bilinen oyuncu “kalıplarını” yıkarak ve patolojik oyunların tek bir boyuta uygun olmadığını buldu.

Çalışmaya göre katılımcıların %10‘luk kısmı bağımlılık sergilerken diğerleriyle karşılaştırıldığında, çalışmadaki yetişkinlerde ortaya çıkan depresyon, saldırganlık, utangaçlık, sorunlu cep telefonu kullanımı ve anksiyete düzeyleri daha yüksek olduğu bulunmuştur. Araştırmada alınan ilk ölçümlerde belirtilen tüm bu değişkenler için grupların sonuçları aynı olmasına rağmen, video oyunlarının bu olumsuz sonuçların geliştirilmesinde önemli olabileceğini düşündürmektedir.

Araştırmaya göre video oyunu bağımlılığının iki temel risk faktörü erkek olma ve sosyal davranış düzeyinin düşük olmasıdır. Daha yüksek seviyelerde prososyal davranışlara veya başka bir kişiye fayda sağlamaya yönelik gönüllü davranışlara sahip olmak, bağımlılık semptomlarına karşı koruyucu bir faktör olma eğilimindedir.

Çalışmada, ergenlerin %72’sinin bağımlılık semptomlarında 6 yıl boyunca görece düşük seviyedeydi. Ergenlerin %18’i zamanla değişmeyen orta dereceli semptomlarla başlarken ergenlerin sadece %10’u çalışma boyunca artan patolojik oyun semptomları seviyeleri gösterdi.

Sonuçlar, video oyunlarının, bireylerin %90’ının hayatını olumsuz bir şekilde etkilememesine rağmen, video oyunlarına gerçekten bağımlı olan ve zamanla bağımlılık belirtileri çeken büyük bir azınlık olduğunu göstermektedir. Bu bulgular aynı zamanda ebeveynlerinin bodrum katında yaşayan, video oyunlarındaki fiksasyonlarından (bir davranışa takılı kalma) dolayı kendilerini finansal olarak destekleyemeyen veya iş bulamayan oyuncuların klişesine de karşı çıkıyor. En azından yirmili yaşlarının başında, patolojik video oyuncuları, bağımlı olmayan oyuncular kadar finansal açıdan istikrarlı ve ileriye dönük görünüyorlar.

Kaynak:

“Pathological video game symptoms from adolescence to emerging adulthood: A 6-year longitudinal study of trajectories, predictors, and outcomes”. by Coyne, Sarah M.,Stockdale, Laura A.,Warburton, Wayne,Gentile, Douglas A.,Yang, Chongming,Merrill, Brett M..
Developmental Psychology 
doi:10.1037/dev0000939

Daha fazla haber içeriği için tıklayınız…. https://bilimfeneri.com/category/haberler/
Bilim101 içerikleri için tıklayınız… https://bilimfeneri.com/category/bilim101/

#video oyunu #haber #bilim101 #psikoloji #patoloji #oyun bağımlılığı

Yorum Yap

Yorum Yap