1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Covid-19 (Coronavirüs) Beyin ve Sinir Sistemini mi Etkiliyor?

Covid-19 (Coronavirüs) Beyin ve Sinir Sistemini mi Etkiliyor?

covid-19

Cincinnati Üniversitesi araştırmacıları ile dört İtalyan kurumunun Covid-19’lu hastalarda nörogörüntüleme ve nörolojik semptomları gözden geçiren bir çalışması, virüsün merkezi sinir sistemi üzerindeki etkisine ışık tutabilir. Radyoloji dergisinde yayınlanan bulgular, doktorların daha önce “kırmızı bayrağı” fark etmelerine yardımcı olabileceğini söylerken COVID-19 hastalarında değişen zihinsel durum ve inmenin en yaygın nörolojik semptomlar olduğunu ortaya koymaktadır.

Covid-19 ve Nörogörüntüleme

Çalışmalar COVID-19’un göğüs görüntüleme özellikleri spektrumunu tanımlasa da; ancak sadece birkaç vaka raporu COVID-19 ile ilişkili nörogörüntüleme bulgularını açıklamada öne çıkmıştır. Araştırma direktörü Abdelkader Mahammedi’ye göre “Bugüne kadar COVID-19 hastalarında nörolojik semptomları ve nörogörüntüleme özelliklerini karakterize eden literatürdeki en büyük ve ilk çalışma budur”. Bu yeni keşfedilen kalıplar, doktorların COVID-19 ile ilişkileri daha iyi ve daha erken tanımalarına ve muhtemelen daha erken müdahalelere yardımcı olmalarına yardımcı olabilir. 

Bu çalışmadaki araştırmacılar İtalya’daki üç büyük kurumdan gelen hastalarda nörolojik semptomları ve görüntüleme bulgularını araştırdı: Brescia Üniversitesi, Doğu Piedmont Üniversitesi, ve Sassari Üniversitesi. İtalya, COVID-19’un yayılmasının ikinci merkeziydi ve bu da 30.000’den fazla ölümle sonuçlandı. Çalışma, 29 Şubat ile 4 Nisan arasında doğrulanmış COVID-19 enfeksiyonu olan 725 hastanede yatan hastanın görüntülerini içeriyordu. Bunlardan 108’i (% 15) ciddi nörolojik semptoma sahipken beyin veya omurga görüntüleme yapıldı. Hastaların çoğuna (%99) beyin BT (bilgisayarlı tomografi) taraması, %16’sında baş ve boyun BT görüntülemesi ve %18’inde beyin MRI’ı çekildi.

Araştırmacılar, hastaların %59’unda en yaygın nörolojik semptomlar gösteren zihinsel bir durumun ortaya çıktığını ve %31’inin inme yaşadığını bildirdiler. Hastalarda diğer semptomların yanı sıra baş ağrısı (%12), nöbet (%9) ve baş dönmesi (%4) görülmüştür. Belirtilen 108 hastanın %31 veya %29’unun geçmişte bilinen tıbbi geçmişi yoktu. Bunlardan 16 ila 62 yaşlarında olanlarda onunda inme ve ikisinde beyin kanaması geçmişi vardı. Bu hastaların 71’inde veya %66’sında beyin BT’si ile ilgili hiçbir bulgu yoktuken bunlardan 7’si (% 35) beyin MRG’si anormallik gösterdi. Değişen zihinsel durumun yaşlı erişkinlerde daha yaygın olduğunu da ekliyor.

Sonuçlar, COVID-19’lu hastaların nörogörüntüleme sonuçlarına göre zihinsel durum değişikliği ve inmenin hastalarda en yaygın durum olduğunu gösterirken; Mahammedi; bu çalışmada aranan diğer koşulların olduğunu ortaya koyar. Ona göre; “Şu anda, COVID-19 hastalarında nörolojik semptomlar hakkında, kritik hastalıklardan mı yoksa SARS-CoV-2’nin doğrudan merkezi sinir sistemi istilasından mı kaynaklandığı konusunda zayıf bir anlayışa sahibiz. Bu konuda daha fazla çalışmanın ipuçlarını ortaya çıkarmada ve hastalar için daha iyi müdahaleler sağlamada yardımcı olacağını umuyoruz. ” diye konuştu.

Kaynakça

“Imaging in Neurological Disease of Hospitalized COVID-19 Patients: An Italian Multicenter Retrospective Observational Study”. by Abdelkader Mahammedi et al. Radiology doi:10.1148/radiol.2020201933

Gündemdeki haberler için tıklayınız… https://bilimfeneri.com/category/haberler/
Daha fazla Bilim101 içeriği için tıklayınız… https://bilimfeneri.com/category/bilim101/

#Covid-19 #Corona #Patoloji 

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir