1. Ana Sayfa
  2. Haberler
  3. Seks Yapmamak Erken Menopoza Neden Oluyor! Seks ve Menopoz İlişkisi

Seks Yapmamak Erken Menopoza Neden Oluyor! Seks ve Menopoz İlişkisi

seks ve menopoz

Yeni bir UCL araştırmasına göre, haftalık veya aylık cinsel aktiviteye giren kadınların, bir tür seks yapmanın aylıktan daha az olduğunu bildirenlere göre erken menopoza girme riski daha düşük olduğu bulunarak seks ve menopoz ilişkisi ortaya konuldu.

Araştırmacılar, haftalık olarak cinsel faaliyette bulunduğunu bildiren kadınların, herhangi bir yaşta menopoz yaşama olasılığının, aylıktan daha az cinsel faaliyette bulunan kadınlara göre %28 daha az olduğunu gözlemlediler. Cinsel aktivite, cinsel ilişki, oral seks, cinsel dokunma ve okşama veya kendi kendini uyarmayı içerir.

Royal Society Open Science’ta yayınlanan araştırma, ABD’nin Ulus Boyunca Kadın Sağlığı Çalışması’ndan (SWAN) elde edilen verilere dayanıyor. Menopoz geçişinin yönlerini araştırmak için mevcut olan en büyük, en çeşitli ve en temsili boylamsal kohort çalışmasıdır.

Çalışmanın ilk yazarı, doktora adayı Megan Arnot (UCL Antropoloji) şunları söyledi: “Çalışmamızın bulguları, eğer bir kadın seks yapmıyorsa ve gebelik şansı yoksa, o zaman vücudun yatırım yapmamayı ‘seçtiğini’ gösteriyor. Yumurtlamaya enerji yatırmak ile torunlara bakıp aktif kalmak gibi başka bir yere yatırım yapmak arasında biyolojik bir enerji değiş tokuşu olabilir.

“Kadınların ailelerine daha fazla zaman ayırmak için doğurganlığı bıraktıkları fikri; menopozun başlangıçta insanlarda farklı dişiler arasındaki üreme çatışmasını azaltmak ve kadınların kapsayıcı zindeliklerini artırmalarına izin vermek için evrimleştiğini öngören Büyükanne Hipotezi olarak bilinir.

Yumurtlama sırasında kadının bağışıklık fonksiyonu bozulur ve vücudu hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Cinsel aktivite eksikliğinden dolayı hamilelik olasılığının düşük olduğu düşünüldüğünde; özellikle kaynakları mevcut akrabalara yatırma seçeneği varsa, enerjiyi maliyetli bir sürece tahsis etmek faydalı olmayacaktır.

Araştırma, 1996/1997’de SWAN çalışması için temel kohort olarak işe alınan 2.936 kadından toplanan verilere dayanmaktadır.

İlk görüşmedeki ortalama yaş 45 idi. Hispanik olmayan “Caucasian” kadınlar en çok örneklemde temsil edildi (%48) ve kadınların çoğu lise seviyesinin üzerinde eğitim gördü. Ortalama olarak iki çocukları vardı, çoğu evli ya da ilişki içindeydi (%78) ve partneriyle yaşıyorlardı (%68).

Kadınlardan, son altı ay içinde partnerleriyle seks yapıp yapmadıkları, son altı ayda cinsel ilişki, oral seks, cinsel dokunma veya okşama dahil seks sıklığı dahil olmak üzere birkaç soruya yanıt vermeleri istendi. ve son altı ay içinde kendi kendini uyararak meşgul olup olmadıkları. En sık görülen cinsel aktivite davranışı haftalık (%64) idi.

Kadınların hiçbiri henüz menopoza girmemişti, ancak %46’sı erken peri-menopozdaydı (adet döngüsü değişiklikleri ve sıcak basması gibi menopoz semptomları yaşamaya başladı) ve %54’ü menopoz öncesi idi (düzenli döngüleri olan ve semptom göstermeyen peri-menopoz veya menopoz).

Görüşmeler, on yıllık bir takip süresi boyunca gerçekleştirildi ve bu süre zarfında 2.936 kadından 1.324’ü (%45) ortalama 52 yaşında doğal bir menopoz yaşadı.

Cinsel sıklık ve doğal menopoz yaşı arasındaki ilişkinin modellenmesiyle, haftalık seks yapan her yaştaki kadının tehlike oranı 0.72 iken, aylık seks yapan her yaştaki kadının tehlike oranı 0.81’dir.

Bu, haftalık seks yapan herhangi bir yaştaki kadının, aylıktan daha az seks yapanlara kıyasla menopoz yaşama olasılığının %28 daha az olduğu bir olasılık sağladı. Aynı şekilde, aylık seks yapanların herhangi bir yaşta menopoz yaşama olasılığı, aylıktan daha az seks yapanlara kıyasla %19 daha azdı.

Araştırmacılar östrojen seviyesi, eğitim, vücut kitle indeksi, ırk, sigara içme alışkanlıkları, adet kanamasının ilk görülme yaşı, ilk görüşme yaşı ve genel sağlık gibi özellikleri kontrol ettiler.

Çalışma ayrıca erkek bir partnerle yaşamanın, erkek feromonlarına maruz kalmanın menopozu geciktirip geciktirmediğini test etmek için menopozu bir vekil olarak etkileyip etkilemediğini de test etti. Araştırmacılar, erkeğin hanede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın hiçbir ilişki bulamadı. Son yazar, Profesör Ruth Mace (UCL Antropoloji) ekledi: “Menopoz elbette kadınlar için kaçınılmazdır ve üremenin kesilmesini önleyecek hiçbir davranışsal müdahale yoktur. Bununla birlikte, bu sonuçlar menopoz zamanlamasının olabileceğinin ilk göstergesidir.

Kaynak

Megan Arnot, Ruth Mace. Sexual frequency is associated with age of natural menopause: results from the Study of Women’s Health Across the NationRoyal Society Open Science, 2020; 7 (1): 191020 DOI: 10.1098/rsos.191020

Güncel bilim haberleri için… https://bilimfeneri.com/category/haberler/
Bilim101 serisi için… https://bilimfeneri.com/category/bilim101/

Yorum Yap

Yorum Yap