1. Ana Sayfa
  2. Film/Kitap Analizi
  3. Klass Film Analizi ve Akran Zorbalığı

Klass Film Analizi ve Akran Zorbalığı

Klass Film Analizi

Psikolojinin önemli yapıtlarından biri olan Oscar’a aday olarak gösterilen Klass, bir okuldaki akran zorbalığının bireyler üzerindeki etkisini anlatır. Klass Film Analizi ise zorbalık ve etkileri bağlamında incelenmiştir.

Filmin Künyesi:

Orijinal İsmi: Klass
Tür: Dram, Suç
Yönetmen: Ilmar Raag
Oyuncular: Vallo Kirs, Part Ulusberg, Lauiri Pedaja, Paula Solvak, Mikik Magi.
Yapım Yılı ve Yeri: 2007 – Estonya

Filmin Konusu

Estonya’da bir lisede geçen Klass, Joosep’in okuldaki akran zorbalığına maruz kaldığı yaşamına Kaspar’ın kayıtsız kalmayarak karşı çıkması ile başlayan olayları ele alır. Günden güne fiziksel ve duygusal şiddetin arttığı sınıfta ergenlik döneminde olan bireylerin ego yarışları, gruba aidiyet çabaları ve diğer faktörler; zorbalığın özellikle ergenlik dönemindeki bireyler üzerinde ne kadar tehlikeli ve tahmin edilemez sonuçlara yol açtığını gösteriyor. Psikolojinin önemli yapıtlarından biri olan Oscar’a aday olarak gösterilen Klass Film Analizi ise zorbalık bağlamında incelenmiştir.

Klass Film Analizi

Zorbalık, ergenlerin fiziksel ve psikososyal sağlıkları üzerinde olumsuz etkileri olan ciddi bir davranış problemidir. Saldırganlığın bir alt boyutu olan proaktif saldırganlı olarak kabul edilen zorbalık dünya çapında bir sorun olarak kabul edilmektedir (Moore ve ark., 2017). Zorbalık, “bir bireyin, diğer bir bireyin zarar görmesine veya rahatsız olmasına neden olan kasıtlı ve tekrarlayıcı saldırgan davranışlar sergilemesi” olarak tanımlamaktadır (Amerikan Psikoloji Derneği, 2020). Akran zorbalığı ise bireylerin aynı yaş grubundaki bireyler tarafından duygusal, fiziksel veya ekonomik şiddet içeren davranışlarıdır.

Zorba davranışların hedefindeki bireyler olan mağdurlar; belirgin bir biçimde kaygılı, endişeli, titiz, öz güvenleri düşük bireylerdir. Zorba ile karşı karşıya kaldıklarında nadiren kendini koruyan, sessiz sakin, pasif, fazla arkadaşı olmayan, zorba davranış sonucu bir yetişkine durumu bildiremeyen bildirse de çok geç bildiren çocuklardır. Zorbayı bildirmekten korkarlar ve ailelerinin ya da öğretmen gibi büyüklerin kendilerini zorbadan koruyamayacağını düşünürler. Zorbalık karşısında kızgınlık, korku, öfke, engellenmişlik, güvensizlik, incinmişlik, utanma, şaşkınlık, tükenme, depresif ve okula gitmek istememeyi yaşamaya başlarlar. (Miller, Beane ve Kraus, 1998; Oiver, Oaks, Hoover, 1994; Banks, 1997)

Joosep’in (Pärt Uusberg) akranlarına göre hem sosyal olarak hem de fiziksel güç olarak dengesiz olduğu aşikardır. Joosep mizaç olarak “çıkıntı” ya da kişilik örüntüsü dışadönük bir birey değildir. Özgüveni düşük, zorba davranışlara karşı kendini korumayan pasif, arkadaş edinme çabasında ancak arkadaşı olmayan biridir. Kaspar (Vallo Kirs) ise kırsal kesimden bir bireyin özelliklerine sahip olarak görülmektedir. Öte yandan grup içinde sosyal olarak yer almak ve ait olma ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı davranış kalıplarında bulunsa da Joosep’in aksine olaylara karşı pasif değil reaksiyon vermekten kaçınmamaktadır. Sınıf üyelerinin düzenledikleri partide meydana gelen olaylardan sonra gruptan dışlanan ve Joosep’le aynı kaderi paylaşan Kasper; tek ve ötekileştirilmiş konumdaki arkadaşını aslında daha net anlamaya başlamıştır.

Klass Film Analizi

Zorbalar, Maruz Kalanlar ve Seyirciler

Fiziksel duygusal hatta ekonomik şiddete maruz kalan Joosep; dışadönük olmayan karakteri ve takip edecek olası olayların daha kötü olacağı inancı ile hareket ederek maruz kaldığı davranışlara sinirlenip fiziksel karşılık vermek bir yana; herhangi bir yönetici ya da ailesine yaşadığı zorbalığı beklenen şekilde bildirmez. Joosep, Kasper’in de akran zorbalığına ve bu davranışlara sessiz kalan grubun karşısında yer alması ile her ne kadar artık eskisinden daha güçlü ve pozitif duygu durum içinde olsa da; zorbalıkla başa çıkamamaktalardır. Bu durumun ortaya çıkmasında en önemli etken çevre yani sınıftaki diğer kişiler, seyircilerdir.

Zorbalar, bireysel olarak eylemde bulunmasalar bile grubu oluşturan diğer kişileri kullanması sıkça görülür. Öte yandan grubun diğer üyelerinin zorbalığa kayıtsız kalması oldukça olağandır. Sınıfın diğer üyelerinden her hangi birisinin bu zorbalığa bırakın harekete geçmeyi ses bile çıkarmadığı belki kendilerinin de zorbalığa maruz kalma korkusu, “ispiyoncu” olarak damgalanıp gruptan dışlanma korkusu ile sessiz kalmaları ya da üstünlüğü kaybetmeme güdüsü ön plana çıkıyor olabilir.

Zorbalar ise özellikleri ve davranışları ile diğer kişilerden ayrılmaktadırlar. Sorun çözme becerilerinden yoksun ve kendi problemlerini dışsallaştırma eğilimde, genellikle okul başarısı düşüktür. Mağdur olarak seçtikleri kişilere acı çektirmekten ve onlara zarar vermekten zevk almakta ve neredeyse hiç duygudaşlık (empati) kurmamakta aynı zamanda kendisinin bu şekilde davranmasına neden olan ve kendisini kışkırtanın mağdur olduğunu söyleyerek kendini savunmaktadır. Genellikle sadece akranlarına karşı değil yetişkinlere karşıda olumsuz davranışlar sergileyebilmektedir. Okul ve tüm kurallara uymama eğilimi gösteren anti sosyal çocuklardır.

Sevilmeden büyüme, mutsuz olma, düşük benlik saygısı ve düşük ego gücü, beğenilme ve popüler olmak isteği, güç duygusundan hoşlanma, sert ve dayanıklı izlenimi vermek isteme, bireyleri zorbalık davranışına iten nedenler olarak sayılabilir.

Zorbalık Tipleri

Zorbaların davranışları ve kişilik örüntüleri değerlendirildiğinde aile yaşamlarında sorunlar yaşamaları, beğenilen ve popüler bireyler olmak istemeleri, otorite figürü olarak öğretmenin isteklerine karşı çıkamayıp mağdurlar üzerinde zorbalık davranışı gösterme gibi olgular irdelenen özelliklerle eşleşir.

Kaspar ve Joosef, dolaylı ve dolaysız olarak adlandırılan zorbalık davranışlarının tamamına maruz kalmışlardır. Doğrudan zorbalığa sözel olarak ikiliye lakap takılması ve alay edilmesi; fiziksel olarak itme ve tekmelenmeleri, sözel veya fiziksel olmayanlar ise cinsel hakaretleri aşağılamaları ve müstehcen hareketleri sayılabilir. Öte yandan dolaylı olarak dedikodu, gruptan dışlama davranışları sayılabilir.

Fiziksel şiddetin sürmesi ve şiddetlenerek artmasına karşı aileden destek gelmemesi, zorbalığın son olayla çığırından çıkması; önceden beri var olan baskının ve şiddetin yol açtığı nefret, öfkeyi çok şiddetli bir reaksiyon vermeye itmiştir. Zorbalık sonucu intihar ve planlı şiddet eylemi ortaya çıkması dışardan baktığımızda çok ürkütücü olan olayların, akran zorbalığı ya da aile içi şiddet gibi konulardan çıktığı açıktır. Saldırı sırasında iki bireyin duygu olarak farklı tepkiler vermesi zorbalığa maruz kalma zamanı ya da grupla olan ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.         

Kaynakça:

Moore SE, Norman RE, Suetani S, Thomas HJ, Sly PD, Scott JG. Consequences of bullying victimization in childhood and adolescence: A systematic review and meta-analysis. World J Psychiatr. 2017; 7(1): 60-76. doi: https://dx.doi.org/10.5498%2Fwjp.v7.i1.60
American Psychological Association (APA). Bullying. Erişim
Linki: http://www.apa.org/topics/bullying/ Erişim Tarihi: 10.10.2020]
Miller TW, Beane A, Kraus RF. Clinical and cultural issues in diagnosing and treating child victims of peer abuse. Child Psychiatry and Human Development 1998;29(1):21-32.
Oliver R, Oaks IN, Hoover JH. Family issues and interventions in bully and victim relationships. The School Counselor 1994;41(3):199-202.

Filmin IMDB bağlantısı: https://www.imdb.com/title/tt0988108/
Film / Kitap analizleri: https://bilimfeneri.com/category/analizler/
Güncel bilimsel çalışmalar haberler: https://bilimfeneri.com/category/haberler/

#Film Analizi #Movie Analysis #Psikoloji #Zorbalık #Akran Zorbalığı

Yorum Yap

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. ilginç bir film, detaylı analiz için teşekkürler…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir