İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Bilim101
  3. Hayatta Kalma Suçluluğu Nedir? #Psikoloji101

Hayatta Kalma Suçluluğu Nedir? #Psikoloji101

Hayatta Kalma Suçluluğu

Suçluluk, medeniyetin yaygın bir özelliğidir. Suçluluk, travmatik sonuçları uyandıran bir iç kötülük olarak düşünülmüştür (Jordan 1995). Suçluluk bilimsel görüşte üç kavramla açıklanır. Suçluluk üç ahlaki yargıdan biridir. Diğer ikisi utanç ve adalettir. Utanç, bir kişinin değerine karar verir. Adalet bir eylemin adaletini yargılar. Suçluluk, kişinin eylemlerini iyi ya da kötü, daha genel anlamda ise erdemli ya da günahkâr olarak yargılar. Diğeri ahlaki yargılardır. Ahlaki yargılar belirli durumlar için normatiftir. Örneğin, karınca yuvasının dağılmasına neden olan kişinin karıncalar için doğal ortamlarına yiyecek bırakmasıdır. Sonuncusu ise suçluluk neden değil, travmatik durumların bir sonucu olduğudur. Peki hayatta kalma suçluluğu nedir?

Hayatta Kalma Suçluluğu

Travmanın istenmeyen bir klinik sonucu olarak hayatta kalan suçluluğu 1960’larda literatüre girdi ve vurgulanmıştır. Krystal ve Niederland’e göre, Holocoust mağdurları arasında diğerleri ölürken, hayatta kaldığı için yoğun, durulmamış suçluluk yaygınlaşmıştır (Krystal, Neiderland 1971).Hayatta kalma suçluluğu ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle patolojiyi çok kapsamlı olarak değerlendirmiştir. Öte yandan hayatta kalma suçluluğu incelendiğinde çeşitli alt tiplerden oluştuğu belirlenmiştir (Valent 1998). Toplam sekiz tane olan alt tipler şu şekildedir: Kurtarma; suçluluk, ihmal ve kendi kendini ilgilendiren bir acıdır ve sonuç olarak, özellikle sorumluluk üstlendikleri başkalarına zarar, acı veya ölüme neden olmuştur. Soykırımdan kurtulanlar, çocuklarının ve eşlerinin ölümü için kendilerini suçladılar.

Kurtarıcılar sorumlu olduklarını gördüklerini kurtarmadıkları için kendilerini suçlarlar. Bağlanma; suçluluk, kötü, günahkâr, itaatsiz gibi hissediyor. Biri felakete neden oldu, ya da terk etme gibi, kötülük için ceza gerekmektedir. Hedeflere ulaşma; suçluluk burada başarısızlık ile ilişkilidir. Kişi yetersiz, beceriksiz, aptal, beceriksiz veya tembel hisseder. Hedef teslim; insanlar intihar girişiminden vazgeçtikleri veya vazgeçtikleri, umutsuzluğa kapıldıkları için kendilerini suçlu hissedebilirler. Savaşçı; kendini savunmada veya başkalarının savunmasında savaşmak bir erdem olsa da, hasar ve ölüme neden olan yanlışlık dehşete ve dehşete yol açar. Kişi kötü bir katil gibi hisseder.

Uçuş; buradaki suçluluk, başkalarını geride bırakmak, sorumluluktan kaçmak, korkak olmak, ahlaki liflerden yoksun olmak, geri dönmek, seyirci olmak olabilir. Rekabet; öncelik suçu, insanların başkaları pahasına hakedilmeden hayatta kaldıklarını, ölenler yerine gerçekten ölmeleri gerektiğini ima eder. Hayatta kalanlar genellikle ölülerin kendileri yerine hayatta olması gerektiğini söylerler. İşbirliği; aldatma, yalan söyleme, sömürü ve ortaklara zarar verme duygusu ihanet suçunu çağrıştırır. Cinsel istek günahkâr olarak adlandırıldı ve yüzyıllar boyunca yoğun suçluluk uyandırdı. (Valent 2016).

Kaynaklar:

Jordan MR. A spiritual perspective on trauma and treatment. NCP Clin Q. 1995;5:9–10. http://www.ncptsd.va.gov/publications/cq/ v5/n1/jordan.html.
Valent P. From Survival to Fulfilment: A Framework for the Life-Trauma Dialectic. Philadelphia, PA: Brunner/Mazel; 1998.
Krystal H, Niederland WC, eds. Psychic Traumatization: After-Effects in Individuals and Communities. Boston, MA: Little, Brown and Company; 1971.

Daha fazla bilim101 içeriği için tıklayınız. https://bilimfeneri.com/category/bilim101/

#Psikoloji #Haber #Bilim101 #Klinik Psikoloji Hayatta Kalma Suçluluğu

Yorum Yap

Yorum Yap